Verificar Documents

Servei de Verificació de documents de Ayuntamiento de Illescas

Des d'aquesta pàgina podrà verificar la validesa del document que posseeix mitjançant la comprovació del codi de verificació que es troba imprès en el mateix. Si el document és vàlid, se li oferirà a més la possibilitat d'obtenir una còpia de l'original en format electrònic.©Plaza del Mercado, 14, 45200 Illescas (Toledo). Teléfono: 925 511 051.